Kannamali Forane

St. John the Baptist Church, Anjilithara


ST SEBASTIANS CHURCH ( Estd. 1832)

Chellanam


ST JOSEPH CHURCH ( Estd. 1968)

Cheriyakadavu, Kannamaly


ST FRANCIS ASSISI CHURCH ( Estd. 1980)

Kattiparambu


ST. LOUIS CHURCH (Estd.-------)

Mundamvely


ST THOMAS THE APOSTLE CHURCH ( Estd. 1990)

San Thome,


ST ANTONYS CHURCH ( Estd. 1873)

History